گزارش بازداشت دانشجويان طی آبان ماه؛ بازداشت ۶۰ دانشجو در يک ماه، اميرکبير

25 11 2009

شايد اگر يک سال پيش چنين گزارشی نوشته می شد باورش برای همگان سخت بود و عده ای نمی پذيرفتند که بازداشت ها به اين حد گسترده و پرتعداد باشد. اما ۲۲ خرداد همه چيز را تغيير داده است و امروز حاکميت دستپاچه و سراسيمه به نيروهای امنيتی خود مجوز هر اقدامی را داده است. مجوزی که جز معنای برخورد و سرکوب و بازداشت و شکنجه ندارد.

به گزارش خبرنامه اميرکبير با نزديک شدن به ۱۶ آذر، روز دانشجو، فشارها بر دانشجويان شدت يافته و با احتمال برگزاری تجمعات و اعتراضات دانشجويی پيش بينی می شود که تا روزهايی پس از ۱۶ آذر نيز اين بازداشت ها ادامه يابد. اما در سال ۸۸ به رغم بازداشت های گسترده، بازداشت ها بوی دانشجويی نمی دادند و پرشمار دانشجويان بازداشت شده خرداد و تابستان ۸۸ هم در جريان بازداشت سبزها قرار می گرفتند.
۱۳ آبان کم کم به شدت تاثير دانشجويان در روند اعتراضات گسترده عليه حاکميت افزود و نزديکی به ۱۶ آذر نيروهای سرکوب را بر آن داشت تا نگاهی جدی تر به دانشگاه ها داشته باشند. بازداشت ها از چند روز قبل از ۱۳ آبان در دانشگاه های مختلف شروع شد. از ابتدای مهرماه با موج گسترده احضاهای کميته انضباطی و حراست و حتی وزارت اطلاعات، دانشجويان به سکوت فراخوانده شده بودند و تعليق و اخراج نيز اتفاقی عادی در بسياری دانشگاه ها شده بود تا دانشگاه ها را به محيطی آرام برای دانشجويان تبديل نمايد. به جز بازداشت ها و احضارهای پراکنده در ۲ هفته اول آبانماه بايد بازداشت های دانشجويی را از ۱۳ آبان پی بگيريم. بازداشت هايی که در هفته گذشته شدت گرفته و آينده اش نيز روشن نيست.

در دانشگاه خواجه نصير، علی پرويز و سهيل محمدی يک روز قبل از ۱۳ آبان بازداشت شدند. اين دو فعال دانشجويی پس از حضور صفار هرندی در دانشگاه و اعتراضات دانشجويان دانشگاه خواجه نصير به سخنان هتاکانه وی با يورش ماموران امنيتی به منازلشان بازداشت شدند و ادامه بازداشت آنان همچنان هر روز اعتراضات دانشجويی را در اين دانشگاه در پی داشته است. اعتراض های دانشجويان دانشگاه خواجه نصير و اين بازداشت ها در حالی صورت گرفته است که رسانه‌های حاکميت اظهار داشتند که صفارهرندی بدون هيچ گونه مشکلی در دانشگاه سخنرانی کرده است.

در دانشگاه مازندران، ۵ دانشجوی اين دانشگاه با شکل گيری تجمع ۱۲ آبان در دانشگاه بازداشت شدند. اشکان ذهابيان برای هشدار ۱۰ آبان ماه و سياوش رضاييان ۱۱ آبان بازداشت شدند. رضائيان يک روز بعد آزاد و برای بار دوم در ۱۵ آبان بازداشت شد. بهنام فرازمند، زاوش گرايلی و مهدی داوديان بعد از تجمع بازداشت شدند.

در اصفهان علی مشمولی در جريان اعتراضات مردمی ۱۳ آبان با يورش نيروهای امنيتی به منزلش بازداشت شد. علی مشمولی طی هفته جاری آزاد شد. امين وطانی دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف نيز دوشنبه شب ۱۱ آبان با يورش نيروهای امنيتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی انتقال داده شده بود. وی هفته گذشته از زندان آزاد شد.

ياشار دارالشفا دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و دبير سابق تشکل اصلاح طلب دانشگاه قزوين نيز طی ماه آبان بازداشت و آزاد شد. مرتضی اسدی دانشجوی دانشگاه علامه نيز در ۱۶ آبان بازداشت شد و از وضعيت وی اطلاعی در دست نيست.

پلی تکنيکی ها هم بازداشتی داشتند اما اينبار از تفرش شروع شد. ۷ دانشجوی پلی تکنيک واحد تفرش با اعلام برگزاری تجمعی در روز ۱۳ آبان در روز ۱۱ آبان بازداشت شدند. به گزارش خبرنامه اميرکبير، حميد عظيمی، محمد اسعدی، سعيد قاسمی، امين عربی، علی مطلبی، کورش يکان و محسن ادبی پور توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند و چند روز بعد نيز با بازداشت محسن پريزاد، سياوش بيگ مديان، ايزد جابری و مسعود مرادی شمار تفرشی های پلی تکنيک به ۱۱ رسيد. پويا شريفی دانشجوی کارشناسی ارشد پلی تکنيک و دانشجوی کارشناسی دانشگاه علم و صنعت نيز که در ستاد ميرحسين در جريان انتخابات فعال بود صبح ۱۳ آبان در منزلش بازداشت شد. وی چهارشنبه شب ۲۷ آبانماه از زندان آزاد شد.

محمد هاشمی عضو دفتر تحکيم وحدت نيز در ظهر روز ۱۳ آبان بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. ماموران وزارت اطلاعات در شب قبل از آن به منزل وی مراجعه کرده و خانه وی را تفتيش کرده بودند. در آستانه روز ۱۳ آبان به اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت نيز مجدداً حمله شد. در اين روز حسن اسدی زيدآبادی و محمد صادقی ۲ تن از اعضای سازمان دانش آموختگان بازداشت شدند.

فرزاد اسلامی از دانشجويان دانشگاه آزاد نيز بازداشت شد تا برای اولين بار نيروهای امنيتی نشان دهند که ديگر از اعتراضات هفتگی و گسترده دانشجويان آزاد به تنگ آمده اند. ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت سلمان سيما نيز به منزل وی يورش بردند اما وی در منزل نبود تا ۱۰ روز بعد او نيز برای بار دوم به زندان برود. گرچه فرزاد اسلامی با صدور وثيقه آزاد شد اما سلمان سيما همچنان در زندان و در وضعيت نگران کننده ای به سر می برد.

در کاشان ۳ دانشجوی اين شهر اميرحسين چيت ساززاده، امين حيدری و مجيد شهرابی پس از سه روز بازداشت در زندان کاشان به زندان مرکزی اصفهان منتقل شدند. اين سه دانشجو در تاريخ نهم آبان ماه در بيرون از دانشگاه توسط مامورين وزارت اطلاعات ربوده شدند.

اما بخش زيادی از بازداشت ها در شيراز و پس از اعتراضات دانشجويی در روز ۱۳ آبان صورت گرفت. بازداشت دانشجويان دانشگاه شيراز در برخی موارد همراه با ضرب و شتم توسط نيروهای لباس شخصی و با کمک نيروی انتظامی صورت گرفت.

گرچه بازداشت ها از تجمع ۱۳ آبان شروع شد اما تاکنون حتی نام برخی از بازداشت شدگان منتشر نشده است. به گزارش خبرنامه اميرکبير خبرها از بازداشت بيش از ۲۰ دانشجو در مقابل دانشگاه شيراز حکايت دارد. بنايی، جلالی، سعيد رضايی، زاهدی، ظهوريان، عارف، پورفتحی، طاهری، صفرپور و پورسلطان از جمله دانشجويانی هستند که در زندان عادل آباد در شيراز همچنان در بازداشت هستند. به همراه اين دانشجويان دکتر مسيح الله حقيقت جو نيز در زندان به سر می برد.

علی صالح پور، کاظم رضايی، يحيی طاووسی، ندا اسکندری، خديجه قهرمانی، نظری، شيروانی و باقری از ديگر دانشجويان دانشگاه شيراز نيز در زندان اطلاعات شيراز (پلاک ۱۰۰) در بازداشت به سر می برند.

با وجود تمامی اين بازداشت ها، همچنان هم فضای امنيتی سنگينی بر دانشگاه شيراز حاکم است و بازداشت ها نيز همچنان ادامه دارد. در آخرين مورد، بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه ندا اسکندری و خديجه قهرمانی دو دانشجوی دختر دانشگاه شيراز بازداشت شدند.

پنجشنبه ۲۸ آبان، نيز موج جديدی از بازداشت ها شروع شد. عباس حکيم زاده دبير سياسی دفتر تحکيم صبح در منزلش بازداشت شد. حکيم زاده در حالی که ۱۳۴ روز از آخرين آزادی اش با وثيقه می گذشت برای سومين بار بازداشت شد.

در عصر همان روز نيز حميد قهوه چيان، احمد ميرطاهری، عليرضا زرگر، اميرکاظم پور و ياسر معصومی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی بازداشت شدند.

شب همان روز نيز نيروهای امنيتی با هجوم از قبل برنامه‌ريزی شده، دست کم هفت عضو دانشجويان و دانش‌ آموختگان ليبرال دانشگاههای ايران را بازداشت کردند. مهرداد بزرگ، سورنا هاشمی، عليرضا موسوی، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، سينا شکوهی و البرز زاهدی دانشجويانی بودند که در جلسه اين دانشجويان در آستانه آذرماه بازداشت شدند.

پنج شنبه شب هم دو تن از فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز به نام‌های رسول عالی نژاد و بهروز فريدی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. بدين ترتيب تنها در روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان حداقل ۱۵ دانشجوی در نقاط مختلف ايران بازداشت شدند.

با احتساب تمامی دانشجويان بازداشت شده طی ماه آبان در سراسر ايران، حداقل ۶۰ دانشجوی تنها در ماه آبان بازداشت شدند.

لازم به ذکر است در ۲ روز اول آذر ماه نيز حداقل ۷ دانشجو در نقاط مختلف کشور بازداشت شدند. آرش خاندل و مراد باصره از فعالين دانشجويی دانشگاه ايلام به همراه تعدادی از اعضای انجمن اسلامی اين دانشگه و همچنين پيام حيدر قزوينی، فرهاد فتحی و سعيد سکاکيان دانشجويان دانشگاه قزوين بازداشت شدند.

بی‌شک اين حجم بازداشت دانشجويان نشان از ضعف و نگرانی حکومتی است که پايگاه خود در بين مردم از دست داده و مرتبا مورد اعتراض دانشجويان قرار می گيرد.

تکميلی:
عطا عليزاده (عضو هيئت موسس انجمن اسلامی دانشجويان دانششگاه آزاد تبريز) و بهنام نيک زاد (دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز) نيز روز ۱۳ آبان بازداشت و در روز ۲۴ آبان با قرار وثيقه آزاد شدند که در اين گزارش اسامی آنان از قلم افتاده است.

Advertisements

کارها

اطلاعات

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: